Schuman & Partners AB

Våra tjänster


Vi arbetar i huvudsak med att ge dig utökad IT-ledningsförmåga på följande sätt:

Interim CIO


I rollen som företagsledare (VD/CEO/CFO etc) saknar du f.n. en ordinarie CIO. Detta kan ha olika skäl, din nuvarande CIO kan ha valt att lämna bolaget, du kan har bett din CIO lämna, en omorganisation, merger eller split har gjort att ditt bolag nu saknar CIO.

1. Vi har snabb inställelse, våra CIO:er, alla seniora, är standby och kan ofta börja inom några dagar eller veckor
2. Vi gör en snabb genomgång av din IT-verksamhet och levererar en åtgärdsplan inom 4 veckor
3. Veckovis uppföljning av arbete sker direkt med dig som beställare
4. Vår CIO tar över allt personalansvar för din IT-personal från dag 1, om du vill
5. Vi hjälper dig med rekrytering av din blivande ordinarie CIO
6. Kort uppsägning, du kan säga upp avtalet för din Interim CIO med kort varsel
7. Du vet vad det kostar, vi fakturerar bara fast dagtaxa + kostnader till självkostnadsprincip

Deputy CIO


Du som CIO behöver ibland hjälp och stöd från en högra hand. Det kan gälla allt från att driva outsourcingprojekt eller ERP-program, till att sätta upp IT-stödet för en nybildad affärsdivision eller hjälp med att ta fram en ny IT-strategi.

1. Vi har snabb inställelse, våra Deputy CIO:er, alla seniora, är standby och kan ofta börja inom några dagar eller veckor
2. Vi har ofta tidigare gjort vad du ber oss göra åt dig, så startsträckan är kort
3. Vi har alla tidigare arbetat som CIO så de flesta andra aktiviteter är kända (budgetering, HR-frågor, ledningsgrupper etc)
4. Din Deputy CIO kan ta över visst personalansvar för din IT-personal från dag 1, om du så vill
5. Vi hjälper dig med rekryteringar av din ordinarie personal
6. Kort uppsägning, du kan säga upp avtalet för din Deputy CIO med kort varsel
7. Du kan använda din Deputy CIO som bollplank, t.o.m. bara ett fåtal timmar i månaden till fast kostnad

Viktigt för båda rollerna ovan: Vi kommer aldrig att sälja på dig ytterligare bemanning från vårt bolag, du köper enbart en senior CIO, antingen som Interim eller Deputy, punkt!
Vi kommer däremot ofta hjälpa dig att på bästa sätt handla upp ytterligare bemanning från konsultmarknaden som vi känner väl.