Schuman & Partners AB

Välkommen


Schuman & Partners AB arbetar med att ge dig ökad IT-ledningsförmåga genom en Interim CIO eller en Deputy CIO. Antingen hjälper vi dig med alla förekommande arbetsuppgifter om du för tillfället saknar en CIO, eller så hjälper vi din existerande CIO med delar av dennas arbetsuppgifter, som en högra hand. Vi har erfarenhet av de flesta branscher och arbetar genom ett stort nätverk av seniora CIO:er med lång erfarenhet. Ofta kokar uppgiften ner i förmågan att leda smärtsamma och komplicerade förändringsprojekt.

Schuman & Partners AB

Varning för internet-skojare. Domänen schumanpartners.se som länkats hit till vår äkta schuman.se ägs av bedragare som också använder ett falskt telefonnnummer 0732 - 55 09 98 kopplat till oss för att handla. Vi har polisanmält händelsen och kommer även att starta en tvist om domänägarskapet till den falska domänen.